Projecten

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van actuele projecten van de Innovatiepraktijk. Klik voor meer informatie op de projecten.

Fresh Corridor: concurrentiepositie en duurzaamheid van het groenten en fruit cluster versterken door vervoer over water van versproducten ('Is er een weg over water').
Fresh Corridor Congres: Het congres van Fresh Corridor op 27 september 2012 in het STC gebouw Rotterdam geeft een beeld van de resultaten in de afgelopen 5 jaar en kijkt vooruit op de komende periode van 5 jaar.
Kenniscentrum Plantenstoffen: valorisatie van werkzame stoffen uit plantaardig materiaal (reststromen en specifieke teelten) uit de Greenport voor uiteenlopende markten van farma tot fuel.
Heyde Hoeve: doorbraak organiseren van costleadership naar meerwaarde in het schap, met schone en diervriendelijke productiesystemen en minimaal gebruik van medicatie.
Greenports van de Toekomst: overheidsbeleid om concurrentiepositie, duurzaamheid en innovatiekracht van de Greenport structureel te versterken en de toegevoegde waarde te verhogen.
Mainport - Greenport:  de verbinding tussen Mainport en Greenport structureel versterken, voor logistiek, kennis en bedrijvigheid.
HeliXeR , business creation center voor Water en Gezondheid: kennis over water tot waarde brengen in producten en diensten die internationaal op de markt worden gebracht.
Agro en energie: conferentie in Drijvend Paviljoen onder voorzitterschap van Ruud Lubbers over herstel van de chemie tussen agro en energie, met een reeks illustraties uit de praktijk in verschillende sectoren.
Ontsluiting Cool Port: begin 2011 heeft het Ministerie van EL&I € 10 mln beschikbaar gesteld voor infrastructurele maatregelen op en rond Cool Port en voor ongestoorde verbindingen met de Greenport.
Albatros: eigentijdse vogel voor duurzaam vruchtbare akkers.
Nieuwe Gouden Eeuw: kan de mooiste plek van Amsterdam met een roemrucht verleden dat teruggaat naar de Gouden Eeuw, van betekenis zijn voor vraagstukken waar de wereld van vandaag voor staat?