Agro met energie verbinden

Tijdens een conferentie onder voorzitterschap van Ruud Lubbers op 10 mei 2011 in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam zijn praktische voorbeelden besproken uit de tuinbouw, varkenshouderij en zuivel van valorisatie van reststromen met levering van energie aan woonwijken, verkeer en vervoer en biobased toepassingen zoals farma, gewasbescherming, kunstmest en kleurstoffen. Voor presentaties en keynote klikt u hier.   

Agro-met-energie-verbinden2De chemie tussen agro en energie is de afgelopen eeuw grotendeels verloren gegaan. Die positie is overgenomen door fossiele grondstoffen. Juist voor de intensieve plantaardige en dierlijke sectoren waarin Nederland sterk is, zijn er prachtige kansen om de chemie tussen agro en energie te herstellen. Valoriseren van reststromen uit het agro/food cluster biedt unieke mogelijkheden voor verbetering van duurzaamheid, versterking van de license to produce en het ontwikkelen van een aanvullend verdienmodel.

De decentrale energieinfrastructuur in de agro (3000 MWe opgesteld vermogen in de glastuinbouw met vergelijkbare potentie voor opwekking van biogas en elektriciteit in dierlijke sectoren) komt overeen met de capaciteit van een aantal energiecentrales. Decentraal opgewekte elektriciteit, biogas en warmte kunnen worden geleverd aan de bebouwde omgeving, het elektriciteits- en aardgasnet en worden toegepast voor verkeer en vervoer. Met kansen voor biobased door valorisatie van reststromen die decentraal bij elkaar komen.

Rol:
• organiseren van de conferentie, cross sector verbindingen.