Albatros

eigentijdse vogel voor duurzaam vruchtbare akkers

Miljoenen jaren heeft de albatros de Chileense rotsen van een dikke mestlaag voorzien, die in een paar decennia wereldwijd is uitgereden over de akkers. Natuurlijk maar niet duurzaam, net zo min als de chemische variant die met veel energie bereid wordt uit petrogrondstoffen. Zijn er eigentijdse varianten? Hoe lang moet de keten zijn om een oplossingsruimte te vinden voor wat we met goede redenen het mestprobleem zijn gaan noemen? Is het mogelijk van de nood een deugd te maken door belangen in de keten te verbinden, van de Rotterdamse haven waar stromen aanlanden tot de drinkwaterbedrijven die nu al weten dat ze over 30 jaar een probleem hebben. 

Albatros

Na verkennende besprekingen met alle ketenpartners, meest betrokken Provincies en Rabobank wordt in een Ronde Tafel vastgesteld  of de brede scope van Albatros perspectief biedt voor nieuwe oplossingen die het mestprobleem niet alleen helpen oplossen, maar ook bijdragen aan duurzaam vruchtbare akkers.