Congres Fresh Corridor 27 september 2012

Tijdens het congres van Fresh Corridor op 27 september 2012 kondigt H. Smits, president directeur Havenbedrijf Rotterdam aan dat Kloosterboer samen met ECT investeert in Rotterdam Cool Port in het zuidelijk deel van de Eemhaven. Operationele oplevering van de eerste fase is voorzien voor 2015. In een tafelgesprek met betrokken ondernemers en partijen op de huidige Fruitport aan de Merwehaven worden de gevolgen en perspectieven besproken, voor de bedrijven en voor de internationale concurrentiepositie van de Rotterdamse haven en Greenport.

Minister Maxime Verhagen prijst het initiatief van de vele ondernemers die samenwerken in Fresh Corridor. Een prachtig voorbeeld van cross industry innovatie, zoals voor ogen staat met het beleid Pieken met Topsectoren. Agnes van Ardenne, voorzitter Productschap Tuinbouw, wijst op het vermogen tot samenwerking en innovatie van het bedrijfsleven in de Greenport. Aad Veenman, voorheen president directeur NS en voorzitter van het Topteam Logistiek, gaat in op d ebetekenis van Rotterdam Cool Port en Fresh Corridor voor vernieuwingen in de logistiek.wandeling Fresh Corridor

Govert Veldhuijzen, gedeputeerde EZ, benadrukt het belang van de haven en de Greenport voor de economie en de werkgelegenheid in de Provincie Zuid-Holland, reden voor de provincie om € 10 mln beschikbaar te stellen voor infra-maatregelen op en rond Cool Port en doorstroming in het Westland, Sjaak van der Tak, burgemeester van Westland, vraagt aandacht voor aanvullende maatregelen voor de verbinding tussen Mainport en Greenport, waaronder Hoek van Holland. Corien Wortmann, als lid van het Europarlement nauw betrokken bij infra en logistiek in Europa, pleit voor aansluiting bij Europese programma's.

In een kringgesprek met vertegenwoordigers Douane, Neutraal Logistiek Informatie Platform, Frugi Venta en ondernemers uit de Greenport en binnenvaart wordt de noodzaak besproken van ICT maatregelen voor synchromodaal vervoer. Het congres wordt afgesloten met een debat tussen ondernemers over de impact op de internationale concurrentiepositie van de Greenport.

Een zeer geslaagd congres, dat perspectieven biedt voor volgende stappen van Fresh Corridor, met een bredere scope: Europese synchromodale netwerken voor fresh naar food en global sourcing, met unieke kansen door de samenwerking tussen Mainport en Greenport.