Fresh Corridor

Fresh Corridor heeft als missie bevorderen van multimodaal vervoer (binnenvaart, shortsea, spoor) van groenten en fruit, ter versterking van cooncurrentiekracht en duurzaamheid. Het vierjarig innovatieprogramma (€ 3,3 mln) bestaat uit autonome deelprojecten voor herinrichting en verhuizing van verslogistiek in de Rotterdamse haven (Cool Port), leren varen (Maasroute, Fruitpact Betuwe, verbindingen in het Rotterdams havengebied), Planning en Besturing van netwerklogistiek en communicatie (roadshows, publicaties en andere events).

Fresh-Corridorv2Projectbestuur bestaat uit leidende partijen uit de internationale verslogistiek (Westland, Barendrecht, Venlo, Betuwe), Havenbedrijf Rotterdam en Provincie ZH en Frugi Venta (penvoerder).  Na zijn plotseling overlijden in mei 2010 is Jo van Nunen als voorzitter opgevolgd door Jan Fransoo, hoogleraar supply chain management TU Eindhoven.

Rol:
• opstellen meerjarig innovatieprogramma,
• aanvraag Pieken in de Delta financiering, € 3,3 mln waarvan 25% marktbijdrage
• organiseren van Projectbestuur, uitvoering, algemene projectleiding
• bijdrage aan enkele deelprojecten, met name impact op Greenport 

Gerelateerde trajecten:

• Coolboxx, containerisatie van internationale verslogistiek.
• Frame, ruimtelijk/logistieke inrichting verslogistiek in de Rotterdamse haven.