Greenports

Greenports van de Toekomst (Provincie Zuid-Holland) heeft als missie om concurrentiepositie, duurzaamheid en innovatiekracht van de Greenport structureel te versterken en de toegevoegde waarde te verhogen voor markt en maatschappij. Voor Greenports van de Toekomst is een model opgesteld met vier etages (teelt, logistiek, technologie en vitaliteit), gedragen door vier pijlers (arbeidsmarkt en onderwijs, innovatievermogen, duurzaamheid en ruimte en infrastructuur).
Zuid-Holland heeft In Greenports van de Toekomst een handvat gevonden voor beleidsplannen en daarop gerichte publiek/private financiering.

Rol: 
Greenports-afbeelding-2• adviseur bij het opstellen van Greenports van de Toekomst voor de Provincie Zuid-Holland.
• leggen van verbindingen met initiatieven en bewegingen in het tuinbouwcluster.
• beleidsvoornemens helpen doorzetten in uitvoeringsprogramma's. 

Gerelateerde opdrachten
• Greenport, introductie van het begrip tijdens het jaarlijks Hortifair congres in Noordwijk, 1999
• Innovatie- en Kennisagenda Flowers & Food, eindredactie en thema greenport daarbinnen.