HeliXeR, business creation center voor Water en Gezondheid

HeliXeR heeft als missie kennis over water tot waarde brengen in producten en diensten die internationaal op de markt worden gebracht, in ontwikkelde en ontwikkelende economieën. In samenwerking met de initiatiefnemers Brabant Water en De Dommel, Philips Research, TNO Water en KIWA water resear ch is een proces ingericht op de High Tech Campus in Eindhoven. In een wekelijks ritme heeft een groot aantal partijen uit de kenniswereld, NGO's, overheden en bedrijfsleven visie en ideeën gepresenteerd op basis waarvan programma is samengesteld.
Het business creation center HeliXeR is operationeel op de High Tech Campus in Eindhoven, met inbreng en deelname van Brabant Water, De Dommel, Philips, TNO, Kiwa en inmiddels ook DSM, gesteund door een opstartsubsidie van EFRO/ OP Zuid.

Rol:
 
• organisatie van het proces met wekelijkse besprekingen
• maandelijks overleg met leiding van Philips Research
• opstellen innovatieprogramma in overleg met participanten
De financiering van HeLiXeR is georganiseerd door de daarin deelnemende partijen-
Helixer-afbeelding-2