Nieuwe Gouden Eeuw

Op de mooiste plek van Amsterdam, naast het Scheepvaartmuseum en met uitzicht over het IJ op het Nimo ligt de enclave van het Maritiem Etablissement Amsterdam. De bakermat van de VOC, van vernieuwingen in de scheepsbouw en veiligheid van stad en land. Voor dat terrein van 15 ha zoeken Defensie en Gemeente een nieuwe bestemming die recht doet een het roemrijk verleden en - net als toen - de weg wijst naar nieuwe welvaart en oplossingen voor vraagstukken waarvoor de wereld nu geplaatst is.

Die korte vraag legt Concire voor in het kader van hun verkenning voor mogelijke bestemmingen van het Marine Etablissement Amsterdam in een driedaags seminar met gastsprekers uit verschillende achtergronden: high tech, water, toerisme. Wat zijn vandaag de uitdagingen waarmee de wereld te maken heeft, hoe zou deze plek in het hart van Amsterdam opnieuw een rol van betekenis kunnen spelen.

Innovatie komt tot stand door botsing van culturen, confrontatie van kennis met maatschappelijke trends, cross industry verbindingen, internationale netwerken van competenties. Dat heeft Amsterdam in de genen en zit geworteld in de mooiste plek van de stad. Fantastisch om een bijdrage te mogen leveren in de meningsvorming.

MBA