Ontsluiting Cool Port

Cool Port wordt door Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld in de Rotterdamse Waal-Eemhaven voor afhandeling van geconditioneerde ladingstromen. Verslogistiek (groente, fruit, sierteelt) neemt een belangrijke plaats in, naast gevroren producten, food en kwetsbare non food zoals fijnchemie, farma, elektronica en andere luxe artikelen.

Ontsluiting-Cool-PortBegin 2011 heeft het Ministerie van EL&I in overleg met Provincie ZH en Gemeente Rotterdam € 10 mln beschikbaar gesteld voor een pakket maatregelen voor ontsluiting en infrastructurele maatregelen voor Cool Port. Het betreft verbindingen met de terminals voor binnenvaart, spoor en shortsea in de directe omgeving, ontsluiting naar het hoofdwegennet en enkele maatregelen in de greenport. Verder middelen voor onderzoek naar een duurzame energieinfrastructuur en maatregelen voor werving en stimulering van bedrijvigheid in relatie tot Cool Port.

Rol:
• organiseren van bestuurlijke besluitvorming, proces management voor verdelen van toegewezen middelen in overleg met alle betrokken partijen.